Partneři
|
O projektu
|
O pořadu
|
Fotogalerie
|
Videogalerie
Projekt TS Ostrava i TVP Wrocław
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice.
Projekt TS Ostrava a TVP Wroclaw
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Překračujeme hranice.
  Trojmezí na západě
Trójstyk Zachodni
 
  Frýdlantský výběžek
Łużyce
 
  Jizerské hory
Góry Izerskie
 
  Západní Krkonoše
Karkonosze Zachodnie
 
  Východní Krkonoše
Karkonosze Wschodnie
 
  Broumovsko
Góry Suche
 
  Stolové hory
Góry Stołowe
 
  Orlické hory
Góry Bystrzyckie
 
  Králický Sněžník
Śnieżnik
 
  Rychlebské hory
Góry Złote i Bialskie
 
  Víno a zlato na hranici
Wino i złoto u stóp
 
  Osoblažsko
Osoblaha/Ziemia Prudnicka
 
  Prajzsko
Ziemia raciborska
 
  Na soutoku Odry a Olzy
 Odra i Olza
 
  Jedno město na Olze
Cieszyn
 
  Trojmezí na východě
Wisła, Istebna - Trójstyk
 
Západní Krkonoše / Karkonosze Zachodnie
Kdo chce vidět Krkonoše v celé mohutnosti, musí do Polska

Z polské strany lanovkou, z české pouze pěšky. Vrchol Szrenica je dominantou hlavního hřebene západních Krkonoš a výchozím místem k horským tůrám, při kterých můžete jít Polskem a hned zas Českem. Zatímco polské lázně Szklarska Poreba jsou z hřebene jako na dlani, směrem do Česka se otvírá pohled do údolí a lesů. A to je pro nejvyšší pohoří na společné hranice typické. K severu padají Krkonoše v prudkých srázech, od jihu se vlní a stoupají k nebi v postupných liniích kopců. Kdo chce tedy vidět panorama Krkonoš v celé jejich mohutnosti, musí do Polska. Zatáčka smrti na silnici nad Szklaskou Porebou se sice jmenuje hrozivě, výhledy jsou však odtud skutečně nádherné.

Kdo chce do strmých svahů Krkonoš vyrazit opravdu stylově, pro toho vyrábí speciální kované hole Robert Jakuszewicz z vesnice Jagniatków na polské straně hor. Svou malou kovárnu má přímo u hlavní silnice v Jagniatkówě a turistům může posloužit také historkami o tom, jak se z Polska do Česka pašovali koně.

„Pašování tady bylo velmi dobře zorganizované. Byla to v osmdesátých letech, kdy tady na polské straně byli tři chlapi a ještě k tomu jeden s autem,“ vypráví Robert Jakuszewicz. Mladé, zdravé koně z Polska bylo třeba přivést sem a pak je přehnat na českou stranu. Byly za to velké peníze.“

Pašeráctví přes česko-polskou hranici mělo na krkonošských hřebenech dlouhou tradici. Těžko přístupný terén, husté lesy a časté mlhy pomáhaly místním lidem, kteří se v chudém kraji snažili uživit, jak se dalo, a nelegální obchod byl běžným řemeslem. A navíc - horalé znali pašerácké stezky mnohem lépe, než vojáci, kteří měli pomezí hlídat.

„Po válce bylo v Čechách dostatek průmyslového zboží, ale málo jídla. A u nás to bylo naopak. Hned po válce sice nebylo průmyslové zboží, ale zato bylo co jíst,“ horal Andrzej Gwizda. „Okamžitě vznikl výměnný obchod, spontánně. Pašovalo se maso ve velkém, po velkých kusech. A vrátit jste se mohl s novou motorkou.“

Už v době před 2. světovou válkou, kdy polské podhůří Krkonoš leželo v Německu, byl Jagniatkuw vyhledávaným turistickým centrem. Léčivé ovzduší a romantická příroda sem do horských penzionů lákaly hosty z celé Evropy. V éře lidového Polska byly hotely znárodněny a průmyslové podniky je přeměnily na zotavovny, ve kterých se rekreoval pracující lid. To však skončilo zkraje osmdesátých let, kdy komunisté vytáhli do boje s opoziční Solidaritou.

„Všechno bylo naprosto skvělé až do výjimečného stavu. Bylo tady rušno, neustále, v zimě, v létě… Jezdilo sem kino, cirkus… Vyhlášením výjimečného stavu se všechno zastavilo. Těch budov, které lidé před tím koupili, opravili. Co teď to s tím? Hodně jich zabralo vojsko, něco chtěli prodat. Ten slavný hotel Grunvald , Bayer... Ruiny… Všechno se rozpadlo, shnilo, zřítilo, popadalo,“ vzpomíná Robert Jakuszewicz.

Zatímco v Polsku leží velmi blízko hraničního hřebene více takových vesnic, jako je Jagniatków, české pohraničí je v západních Krkonoších jiné. Do Polska padají hory v prudkých srázech, v Česku se vlní a stoupají k nebi v liniích kopců s hlubokými lesy a porosty kosodřeviny. Největším střediskem je tady Harrachov. Původní obec Dörfl založená v 17. století, byla o sto let později přejmenována po svých majitelích na Harrachov. Dominantou je tu obří skokanský můstek, pod kterým se krčí hospoda U Krtka, a také v ní se staré časy srovnávají s dneškem.

„Z naší strany tu hranici nehlídali vůbec. To měli na starost polští pohraničníci. Každý z místních lidí to ale na hraničním hřebeni velmi dobře znal a mohl do Polska, kdy se mu zachtělo. Češi tam však moc často nechodili, to spíš Poláci k nám. Na pivo,“ potvrzuje vzpomínky svého polského souseda hospodský od Krtka Jan Denke.

Česká zajímavost
Mumlavské vodopády

Vodopády na řece Mumlavě asi dva kilometry nad Harrachovem padají z žulových prahů až deset metrů vysokých. Voda tady během tisíců let vyhloubila obří kamenné hrnce, takzvaná čertova oka. Obří hrnce jsou po celém toku Mumlavy a v letních měsících jsou skvělou příležitostí ke koupání.Více >>

Polská zajímavost
Dům malíře Wlastimila Hofmana

Na rozdíl od Harrachova neztratila Szklarska Poreba svou historickou atmosféru starého horského města. Do češtiny by se dal název města přeložit asi jako sklářská mýtina a je to jméno přiléhavé. Výroba skla tady začala už ve 14. století a město je dodnes obklopeno lesy.Více >>