Partneři
|
O projektu
|
O pořadu
|
Fotogalerie
|
Videogalerie
Projekt TS Ostrava i TVP Wrocław
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice.
Projekt TS Ostrava a TVP Wroclaw
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Překračujeme hranice.
  Trojmezí na západě
Trójstyk Zachodni
 
  Frýdlantský výběžek
Łużyce
 
  Jizerské hory
Góry Izerskie
 
  Západní Krkonoše
Karkonosze Zachodnie
 
  Východní Krkonoše
Karkonosze Wschodnie
 
  Broumovsko
Góry Suche
 
  Stolové hory
Góry Stołowe
 
  Orlické hory
Góry Bystrzyckie
 
  Králický Sněžník
Śnieżnik
 
  Rychlebské hory
Góry Złote i Bialskie
 
  Víno a zlato na hranici
Wino i złoto u stóp
 
  Osoblažsko
Osoblaha/Ziemia Prudnicka
 
  Prajzsko
Ziemia raciborska
 
  Na soutoku Odry a Olzy
 Odra i Olza
 
  Jedno město na Olze
Cieszyn
 
  Trojmezí na východě
Wisła, Istebna - Trójstyk
 
Osoblažsko / Osoblaha/Ziemia Prudnicka
Osoblažsko je krajem, jemuž se přezdívá Slezská Haná

Za parním vlakem na úzkorozchodné železnici z Třemešné do Osoblahy se milovníci železnice sjíždí z celé České republiky i Polska. Strojvůdce tady na mašině vyrůstal a dnes sní o tom, že se jednou podaří protáhnout trať přes hranici, až do Polských Raclavwic. Tam by znovu ožil ocelový viadukt, který je největším viaduktem pod úzkorozchodnou železnicí v celém Polsku. Na Osoblažsku však žijí lidé, kteří si své sny plní už dnes. Opravují starý gotický kostel v Pelhřimovech na české straně, nebo romantický zámeček v polských Pielgrzimowech.

Mírně zvlněné nížině v okolí Osoblahy pod Jeseníky se říkávalo Slezská Haná. Úrodná půda a pracovití Němci tady až do odsunu v roce 1945 hospodařili stovky let a přivedli kraj k bohatství. Dnes Osoblažsko hledá svou novou tvář.

A více než velké projekty se tady prosazují spíše lidé, kteří nenápadně probouzejí kousky historie. Ivo Dokoupil se skupinou lidí z občanského sdružení opravuje starý gotický kostel v Pelhřimovech nedaleko Slezských Rudoltic. Vesnice leží přímo na hraničním potoce a na české straně se z ní zachovala právě jen zřícenina kostela.

Dnes už má kostel ukrytý v hustém lese novou střechu, věž i zvonici a Ivo Dokoupil počítá s tím, že tady jednou bude místo vhodně k setkávání místních i přespolních, Čechů, Poláků i Němců. „Tu zemi jsme Němcům ukradli, když jsme je po válce vyháněli,“ říká Ivo Dokoupil. „Proto bychom se o ni měli teď důkladně postarat. Je to náš velký dluh.“

Hned za potokem se o něco podobného snaží Polák Ryszard Breziński, který opravuje Pielgrzimowský zámeček. „Každý si hledáme své místo na zemi. Někdo zamíří do kláštera, jiný někam do poustevny,“ usmívá se Ryszard Breziński. „Já jsem byl první člověk odjinud, který něco v Pielgrzymowech koupil. Místní lidé se divili, že někdo z města se chce přestěhovat na konec světa.“

Kromě svého zámečku se pan Ryszard pustil také do opravy staré zámecké kaple, která však leží na českém území. Byla na spadnutí a tak na nic nečekal a pustil se do opravy na území sousedního státu. „Obsadil jsem kapli na českém území. Normálně jsem ji anektoval,“ říká s nadsázkou energický muž.

„Do roku 1945 totiž vedla hranice podél jménem Trója. Pět hektarů spolu s kapličkou na dnešní české straně patřilo tehdy na stranu Německou. Po válce se to ale jednoduše vyřešilo tak, že byla hranice vytýčena na řece. Tady na můstku byl drát a kaplička se tím ocitla na české straně,“ vypráví Ryszard Breziński před kapličkou.

Osoblažsko je tedy romantickým krajem pro ty, kteří chtějí poznat dosud skrytá tajemství česko-polského pohraničí. Genius loci bývalé Slezské Hané osloví každého, kdo vydá po jeho klikatých cestách a nedechne se ovzduší naplněného historií.

Česká zajímavost
Úzkorozchodná železnice

Úzkokolejka vede z Třemešné směrem k polské hranici až do Osoblahy a protíná celý výběžek. Běžný provoz tady zajišťují České dráhy a během letní sezóny a při nejrůznějších příležitostech tady však jezdí historický parní vlak Slezských zemských drah.Více >>

Polská zajímavost
Františkánský klášter v Prudniku

Je to místo, spojené s postavou jednoho z nejuznávanějších a nejváženějších Poláků 20. století. Ve františkánském klášteře poblíž Prudniku věznili komunisté v padesátých letech kardinála Stefana Wyszinskiego. Vězení to bylo tajné a samotní obyvatelé města Prudniku se o tom dověděli až po mnoha letech.Více >>